Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe

Dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C/CE lub D/DE.

Kierowcy zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdy chcą zawodowo wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy:

  • A prawo jazdy kategorii D/D1 uzyskali po 10.09.2008 r.
  • A prawo jazdy kategorii C/C1 uzyskali po 10.09.2009 r.

Kierowców z uprawnieniami wydanymi wcześniej obowiązuje szkolenie okresowe.

Kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy (lub powracający do zawodu) posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy o odbytym szkoleniu okresowym zgodnie z poniższymi terminami:

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień
prawa jazdy kat. D lub D1:
Data uzyskania obowiązkowego
wpisu o szkoleniu okresowym:
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1991 r. – 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2006 r. – 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień
prawa jazdy kat. C lub C1.
Data uzyskania obowiązkowego
wpisu o szkoleniu okresowym:
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1981 r. – 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 1996 r. – 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2001 r. – 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
1 stycznia 2006 r. – 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.

Kierowcy nieposiadający kursu na przewóz osób lub rzeczy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub D w/w terminach, muszą ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.

Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, zobowiązany jest przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy do ukończenia szkolenia okresowego.

Kurs szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć.

Zajęcia obejmują kształcenie zawodowe w zakresie:

1. Racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
  • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom
  • Umiejętność prawidłowego mocowania ładunków
2. Umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego.
3. Zagrożenia związane z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.
4. Obsługa i logistyka, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji, bez egzaminu państwowego.
Poza formą wykładową, organizujemy też  kursy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dla zapracowanych organizujemy kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w formie e-learningowej, w sali komputerowej znajdującej się w ośrodku szkolenia.

Uwaga!
Przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, kursanci zobowiązani są wykonać badanie lekarskie i psychologiczne.
Nie można wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania odpowiedniego wpisu dokumencie prawa jazdy. Prawo jazdy wymienia wydział komunikacji odpowiedni dla miejsca zamieszkania.

W celu zapoznania się z pełną ofertą i promocjami zapraszamy do cennika. Masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji!