Kurs ADR

Kurs ADR

Na szkoleniu kierowcy zawodowi przygotowywani są do profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 21 lat.

Początkowy kurs ADR przeznaczony jest dla kierowców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Doskonalący kurs ADR przeznaczony jest dla kierowców, którzy chcą przedłużyć posiadane uprawnienia ADR na kolejne 5 lat. Kierowca przedłużający swoje uprawnienia może przystąpić do kursu w ostatnim roku ważności zaświadczenia ADR.

Kurs ADR początkowy:

  • Podstawowe szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (16 godzin lekcyjnych)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I – materiały i przedmioty wybuchowe (8 godzin lekcyjnych)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII – materiały promieniotwórcze (8 godzin lekcyjnych)

Kurs ADR doskonalący:

  • Podstawowe szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (16 godzin lekcyjnych)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (8 godzin lekcyjnych)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I – materiały i przedmioty wybuchowe (5 godzin lekcyjnych)
  • Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII – materiały promieniotwórcze (5 godzin lekcyjnych)
W celu zapoznania się z pełną ofertą i promocjami zapraszamy do cennika. Masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji!