Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Dotyczy kierowców z kategorią C/CE lub D/DE prawa jazdy.

Kierowcy zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdy chcą zawodowo wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy:

  • A prawo jazdy kategorii D/D1 uzyskali po 10.09.2008 r.
  • A prawo jazdy kategorii C/C1 uzyskali po 10.09.2009 r.
Kierowców z uprawnieniami wydanymi wcześniej niż w/w daty obowiązuje szkolenie okresowe.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla tych, którzy chcą podjąć pracę na stanowisku kierowcy:

  • W zakresie kat. C/CE i ukończyli 21 lat
  • W zakresie kat. D/DE i ukończyli 23 lata
Młodsi kierowcy odbywają pełnowymiarowy kurs kwalifikacji wstępnej.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to 140 godzin zajęć.

Zajęcia obejmują kształcenie zawodowe w zakresie:

1. Racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
  • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom
  • Umiejętność prawidłowego mocowania ładunków
2. Umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego.
3. Zagrożenia związane z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.
4. Obsługa i logistyka, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wojewodę, po którym wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Cena egzaminu państwowego jest wliczona w cenę kursu. Czas oczekiwania na egzamin państwowy to 2-3 tygodnie.
Poza formą wykładową, organizujemy też  kursy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dla zapracowanych organizujemy kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w ośrodku szkolenia.

Uwaga!
Przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, kursanci zobowiązani są wykonać badanie lekarskie i psychologiczne.
Nie można wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania odpowiedniego wpisu dokumencie prawa jazdy. Prawo jazdy wymienia wydział komunikacji odpowiedni dla miejsca zamieszkania.

W celu zapoznania się z pełną ofertą i promocjami zapraszamy do cennika. Masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji!