Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna

Dotyczy kierowców z kategorią C lub D prawa jazdy.

Kierowcy zamierzający wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gdy:

  • Prawo jazdy kat. D/D1 uzyskali po 10.09.2008 r.
  • Prawo jazdy kat. C/C1 uzyskali po 10.09.2009 r.
Kierowców z uprawnieniami wydanymi wcześniej niż w/w daty obowiązuje szkolenie okresowe.

Szkolenie pełnowymiarowej kwalifikacji wstępnej przeznaczone jest dla tych, którzy chcą podjąć pracę na stanowisku kierowcy:

  • W zakresie kat. C/CE przed ukończeniem 21 roku życia
  • W zakresie kat. D/DE przed ukończeniem 23 roku życia

Pozostali kierowcy odbywają kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstępna to 280 godzin zajęć.

Zajęcia obejmują kształcenie zawodowe w zakresie:

1. Racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

  • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
  • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
  • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom
  • Umiejętność prawidłowego mocowania ładunków

2. Umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego.
3. Zagrożenia związane z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.
4. Obsługa i logistyka, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

W celu zapoznania się z pełną ofertą i promocjami zapraszamy do cennika. Masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji!