Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Kurs na przewóz rzeczy lub osób

Dnia 10 września 2010 roku przestały obowiązywać w Polsce dotychczasowe przepisy dotyczące organizacji dla kierowców zawodowych kursów dokształcających w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Na mocy ustawy wprowadzono nowe rodzaje kursów:

Data otrzymania prawa jazdy decyduje o rodzaju szkolenia, które musi odbyć obecny lub przyszły kierowca zawodowy.

Szkolenie kwalifikacji wstępnej dotyczy kierowców, którzy prawo jazdy uzyskali po raz pierwszy:

  • Po 10.09.2008 dla kat. D/D1
  • Po 10.09.2009 dla kat. C/C1

Kierowcy, którzy prawo jazdy danej kategorii otrzymali wcześniej, muszą odbyć obowiązkowe szkolenie okresowe.

W celu zapoznania się z pełną ofertą i promocjami zapraszamy do cennika. Masz dodatkowe pytania? Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas. Z chęcią udzielimy Ci wszystkich informacji!