Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Stop | ul. Ciołka 12 pok. 220 | 01-402 Warszawa (zobacz mapkę dojazdu)
Informacje
+48 22 46 36 222
+48 501 754 402
Zapisz na kurs
Auto-Stop

Wymagane dokumenty (PKK)

Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Jedynym dokumentem wymaganym do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego WORD jest dokument zaświadczający posiadanie PKK (profil kandydata na kierowcę).

Aby uzyskać ten dokument w Wydziale Komunikacji (stosownym dla miejsca zameldowania) potrzebne są następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli potrzebne - dot. kat. AM, A1),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami (dot. kat. C, C+E, D),
  • fotografia kolorowa (3,5 cm/4,5 cm) na wprost
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli kursant wcześniej posiadł),
  • dowód osobisty lub paszport.

Jeśli chcemy uzyskać PKK dla innej osoby konieczne jest pisemne upoważnienie.

Wybrana oferta