Auto-Stop

http://auto-stop.pl/as/oferta/swiadectwo-kwalifikacji/4238,Kurs-na-przewoz-rzeczy-lub-osob.html
2018-03-19, 03:49
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Kurs na przewóz rzeczy lub osób

Dnia 10 września 2010 roku przestały obowiązywać w Polsce dotychczasowe przepisy dotyczące organizacji dla kierowców zawodowych kursów dokształcających w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Na mocy ustawy wprowadzono nowe rodzaje kursów:


Data otrzymania prawa jazdy decyduje o rodzaju szkolenia, które musi odbyć obecny lub przyszły kierowca zawodowy.  

Szkolenie kwalifikacji wstępnej dotyczy kierowców, którzy prawo jazdy uzyskali po raz pierwszy:

Kierowcy, którzy prawo jazdy danej kategorii otrzymali wcześniej, muszą odbyć obowiązkowe szkolenie okresowe.